Huisregels Gastouderopvang De Sprockeltjes.
(samengesteld op 03-05-2019)

Huisregels:

Deze huisregels gelden in combinatie met de overeenkomsten tussen ouder(s)/verzorger(s), gastouder en het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle ouder(s)/verzorger(s) dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn, de ouder(s)/verzorger(s) krijgt een signrequest, en dient deze online te ondertekenen. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd krijgt u hier over bericht.

Openingstijden:

De Sprockeltjes is geopend op Maandag tot en met Donderdag van 07.30u tot 17.45u met een uitloop tot 18.00u, na 17.45u is de overdracht kort, wilt u een uitgebreide overdracht komt u voor 17.45u.
Ouders die gebruik maken van gastouderopvang De Sprockeltjes is er de mogelijkheid weekend opvang aan te vragen. Dit is wel sporadisch en alleen in overleg mogelijk.
Voor weekendopvang geldt een ander tarief. (250% van het normale uurtarief). Deze bedragen zijn exclusief, voor meer informatie zie kopje urenregistratie/ betalingen.

Halen en brengen: De haal en breng tijden worden van tevoren besproken, dit dient voor 07.45 of na 8.55 te zijn. (uitleg bij kennismaking, dit is niet elke dag het geval)
Haal en brengtijden worden van te voren vast gelegd en getekend via signrequest, deze uren worden altijd berekend, de minimale uur per dag af te nemen blijft gelden. Extra uren buiten de vooraf gestelde uren worden extra in rekening gebracht.

Gastouderopvang De Sprockeltjes Is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de reguliere feestdagen en vakantie van de gastouder. De feestdagen dat gastouderopvang De Sprockeltjes gesloten is zijn:
1 januari, Bevrijdingsdag (1x per 5 jaar te beginnen in 2020), goede vrijdag, hemelvaartsdag, koningsdag, 1een 2epaasdag, 1een 2epinksterdag, 1een 2ekerstdag. Ook hanteert gastouderopvang De Sprockeltjes 4 dagen in het jaar een eerdere sluiting van 1 uur, op 5 december sluit de opvang om 17.00 u, op 24 december sluit de opvang om 17.00u en op 31 december sluit de opvang om 17.00u en 26 april op koningsnacht sluit de opvang om 17.00u deze uren worden wel doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s). Mocht er wel opvang nodig zijn op deze feestdagen dan in overleg met een vergoeding van 250%. (behalve op 26 april en 5 december deze uren worden in mindering gebracht).

De dagen dat de gastouder niet aanwezig is informeert zij de ouder(s)/verzorger(s) minimaal 7 dagen voorafgaand aan de desbetreffende dag. Met hoge uitzonderingen daar gelaten.
Vakantie van de gastouder wordt minimaal 1 maand voorafgaand bekend gemaakt aan de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de vakantie van de gastouder is de opvang gesloten. De gastouder heeft recht op 7 weken vakantie, en evt. extra adv dagen.

Vakantie van uw kind(eren) dient de ouder(s)/verzorger(s) minimaal 1 week voorafgaand van de desbetreffende dag bekend te maken. Vakantie van de vraagouder wordt altijd doorberekend.

Vaste opvang:

Gastouderopvang De Sprockeltjes werkt met een vaste tijden opvang hiermee wordt bedoeld, dat er vaste dagen en tijden worden gereserveerd. U reserveert voor deze vaste dagen ook vasten uren per dag. Tijden worden vastgelegd ‘bijvoorbeeld begintijd 07.45u en eindtijd 17.30u’. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht. Bij meer uren afname per dag dan de contracturen worden deze boven de contracturen bij berekend.

 

Voorbeeld: U heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor bijvoorbeeld 10 uur. U bent echter een keer eerder vrij en u komt uw zoon/dochter eerder halen van de opvang worden deze uren wel doorberekend. Ook als u, uw zoon/dochter een dagje thuis houdt.

Voorbeeld: U heeft 1 dag per week vaste opvang nodig voor bijvoorbeeld 8 uur. Maar u heeft die dag 10 uur nodig. Dan worden de 2 uurtjes binnen de reguliere openingstijden boven de contracturen bij berekend op uw factuur, vallen de uren buiten de regulieren openingstijden gelden er andere tarieven.

Minimale afname: Bij Gastouderopvang De Sprockeltjes geldt een minimale afname van 8 uur per dag.
Ook geldt er een minimaal aantal weken per jaar af te nemen, dit zijn 45 weken per kalenderjaar (berekend in een 52 weken kalender jaar). De vakantiedagen van de ouder(s)/verzorger(s) wordt doorberekend volgens contracturen door de gastouder, indien de opvang open is.
De Sprockeltjes is 7 weken per jaar gesloten wegens vakantie.

Let op: Ouder(s)/verzorger(s) dient de gastouder te bellen bij vertraging van de ophaaltijd. Bij vertraging door welke omstandigheden dan ook rekent de gastouder de uren door, tot aan de ophaaltijd. Komt het voor dat de ophaaltijd door omstandigheden na sluitingstijd is geldt een ander tarief.

Ophalen door derden:Indien de ouder(s)/verzorger(s) het kind aan het einde van de opvang dag niet kunnen ophalen en hij/ zij wordt opgehaald door derden, worden hier vooraf duidelijke afspraken overgemaakt. De ouder(s)/verzorger(s) zet in de whatssapp of mail naar de gastouder de volledige naam (zoals gemeld in identiteitskaart/ paspoort )van deze persoon, mogelijk een foto. Bij ophalen door derden die de gastouder nog niet kent word aan de deur altijd om legitimatie gevraagd, let hier dus op! Is er niet van te voren gemeld dat het kind door derden wordt opgehaald word het kind niet mee gegeven en belt de gastouder altijd de ouder(s)/verzorger(s), om te overleggen, en vraagt wederom een bevestiging per whatsapp of mail.
Gatouder dient altijd op de hoogte te worden gehouden met veranderingen in het gezin betreffende evt. Omgangsregelingen etc.

Extradagen/ Ruildagen

Incidentele wijzigingen (ruilen van dagen) word toegestaan indien de bezetting dit toelaat. U dient deze zelf minimaal 1 week van te voren door te geven. Ruilen kan alleen binnen dezelfde week. Structurele wijzigingen dienen aangevraagd te worden en dit gaat in overleg. Dit dient minimaal 1 maand van te voren aangevraagd te worden. In de meeste gevallen dient er dan ook een nieuw contract opgesteld te worden.

Wennen

Uw kind mag 1x voor dat de opvang start komen wennen bij gastouderopvang De Sprockeltjes. Deze uren worden voor 50% in rekening gebracht. Wennen zijn 3 wenuurtjes in overleg. Indien er meer wenuren nodig zijn gaat dit in overleg en tegen betaling van het normale uurtarief. Wennen moet passen in het kindaantal van de opvang, deze mag niet afwijken.

Urenregistratie/betaling:

De ouder(s)/verzorger(s) betalen binnen 3 dagen vanaf het moment van de ingestuurde uren, de uren worden elke maand op de 25ste ingestuurd (na de 25stemeer uren afgenomen dan contracturen, deze worden de volgende maand bij berekend). LET OP LET OP uren dienen binnen 3 werkdagen geaccepteerd en betaald te worden. Uren worden achteraf verzonden! Bij niet tijdige betaling brengt de gastouder een boete van €85 in rekening. Bij het niet na komen van de betaling kan de gastouder besluiten de opvang per direct stop te zetten, met verdere betalingsplicht tot het volledige achterstallige bedrag is betaald, word dit ook niet nageleefd, gaat de gastouder in beroep, deze kosten worden verhaald op de ouder(s)/ verzorger(s).
Uren buiten contracturen worden bij berekend. Uren die de gastouder door ziekte of dergelijke buiten de 7 weken dicht is, word in mindering gebracht.

Uurprijs: Bij Gastouderopvang De Sprockeltjes geldt een uur prijs van €6.30
Per 1 januari zal 1 maal per jaar het uurtarief stijgen. Dit wordt tussen eind September en eind Oktober d.m.v. mail aan de ouder(s)/ verzorger(s) bekend gemaakt.

Ontbijt:
Ontbijten doen de kinderen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s)

Avondeten:
Avondeten doen de kinderen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s)

Kosten inbegrepen in uurprijs:
tussendoortje: bijv. soepstengel, liga, cracker, beschuit, ontbijtkoek.
Fruit: appel, peer, banaan, kiwi en seizoensfruit.
Lunch: Tarwe brood, Volkorenbrood, hartig beleg, ‘’zoet beleg’’. Boter, halfvolle melk, volle melk, karnemelk, soja melk.
Drinken: Thee zonder cafeïne, water.
Overige: Billendoekjes, tissues, vaseline crème, sudocreme, zonnebrand.

Wat dient u zelf mee te nemen:Luiers, poedermelk voorzien van naam en datum. *Bij allergieën/dieet wensen dient de ouder(s)/verzorger(s) zelf vervangende producten mee te nemen.

Overige artikelen dienen worden mee genomen door ouder(s)/verzorger(s):
Speen, fles, knuffel, reserve kleren, sloffen of antislip sokjes indien gewenst. In de zomer eventueel een hoedje/ petje. Zwemkleding. U mag speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter geheel op eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunnen wij daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Waar zorgt de gastouder voor: Gastouderopvang de Sprockeltjes zorgt voor: Slaapzak, beddengoed, slabbetjes. Alle gastkindjes ontvangen van de gastouder een schriftje, in dit schriftje houden we bij hoe de dag was, en bij kinderen onder 1 jaar ook de eet en slaaptijden. *Door drukte kan het soms voorkomen dat in het schriftje niet geschreven kan worden.

Opzegtermijn:

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand

Reserveringen:

Bij aanmeldingen die meer dan 2 maanden in de toekomst liggen, kunt u een plaatsje reserveren. Wij vragen hier €150,- aan reserveringskosten voor. Als de opvang start krijgt u de tweede maand nadat de opvang van start is gegaan €125,- terug gestort. Als de plaatsing niet door gaat of stopt binnen 1 maand, vervalt het recht op de terug gave van de reserveringskosten.

 

Ziekte:

Bij ziekte van de Gastouder of eigen kinderen van de Gastouder worden de ouder(s)/verzorger(s) z.s.m. hiervan op de hoogte gesteld. Indien de opvang hierdoor dus gesloten is worden deze uren niet doorberekend bij de ouder(s)/verzorger(s). De gastouder biedt geen vervangende opvang/ gastouder. De ouder(s)/verzorger(s) is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen.
Bij ziekte van uw kind(eren) dient de ouder(s)/ verzorger(s) dit te melden aan de gastouder. Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) thuis blijven door ziekte worden de uren als normale contract uren door berekend. Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) meer dan 21 dagen afwezig is door ziekte, gaan de gastouder en de ouder(s)/verzorger(s) samen overleggen, om een gepaste oplossing te vinden. Ook bij eerder ophalen door ziekte worden de gereserveerde uren door berekend.

Onder een ziek kind wordt verstaan:
- Meer dan 38.5 graden koorts/ als het kind niet mee kan draaien en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) nodig heeft. (kind hoeft dus niet altijd koorts te hebben.
- Het kind een besmettelijke ziekte heeft.
- Diaree, en hiervan erge last ervaart, bij 3 diaree luiers of wc bezoeken dient uw zoon/dochter te worden opgehaald en 24 uur diaree vrij te zijn voordat uw zoon/dochter de opvang weer mag binnen treden.
- Overgeven.
- Huiduitslag, indien besmettelijk.
- Verontruste verschijnselen.

De gastouder neemt altijd contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) bij een tempratuur van 38.5 graden koorts. Of een van de ander bovengenoemde punten. Om wel/ niet tot overleg te gaan of om te vragen het kindje op te halen binnen 2 uur nadat de gastouder hierover gebeld heeft. Kunt u zelf niet binnen de genoemde uren, na melding uw kind ophalen dient u iemand te regelen die uw kind wel kan komen halen van de opvang, zie punt ophalen door derden voor regels hiervoor.

Overige punten betreffende het kopje ziektebeleid:

Vaccinaties:* Kinderen dienen volgens rijksoverheid vaccinaties te zijn ingeënt, gastouder wil kopie van inentingen, deze bewaard de gastouder.
Luizen: Bij luizen dient de ouder(s)/verzorger(s) dit te melden aan de gastouder, als het kind dit thuis heeft gehad en al is behandeld. Komt de gastouder onder opvang uren erachter dat uw kind(eren) luizen heeft, wordt u gebeld door de gastouder met het vriendelijke verzoek uw kind(eren) op te halen. Na behandeling, met de juiste middelen mag het gastkindje na 48 uur weer terug komen op de opvang. De gemiste uren worden wel doorberekend.
Het kind dient dus luis en neet vrij te zijn bij komst op de opvang.
Waterpokken: Indien uw kind(eren) waterpokken heeft, mag hij/ zij gewoon naar de opvang komen, tenzij hij/ zij erg ziek is door de waterpokken, of de blaasjes nog niet ingedroogd zijn, tenzij deze blaasjes afgedekt kunnen worden, denk aan romp en armen en benen. Handen en gezicht kunnen niet worden afgedekt.
handvoet en mond ziekte: indien uw kind{eren) dit heeft mag uw kind{eren} niet de opvang betreden. Na genezing mag uw kind(eren) weer gebruik maken van de opvang.
- Krentenbaard: Indien uw kind(eren) dit heeft mag uw kind(eren) niet de opvang betreden. Na genezing mag uw kind(eren) weer gebruik maken van de opvang.
-Ringworm: indien uw kind(eren) dit heeft mag uw kind de opvang in overleg betreden. Wel behandeling en huisarts bezoek noodzakelijk. 
- Andere kinderziektes in overleg met de gastouder. * zie kopje ziekte, voor verdere informatie.


Hygiëne en veiligheid

- Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
- Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden, zodat er na hartenlust gerold en gekropen kan worden, voornamelijk voor de baby’s die over de vloer kruipen. Uw kind kan bij ons op sokken/sloffen/ antislip sokken ( zelf meenemen) of blote voeten lopen. Ouders dienen bij brengen en halen hun schoenen uit te doen of de blauwe slofjes die bij de voordeur worden aangeboden aan te doen.
- Het huis wordt dagelijks schoongemaakt. Ook word het toilet grondig schoongemaakt, dit geldt ook voor het potje.
- Kinderen worden op jonge leeftijd al aangeleerd om hun handen te wassen na het buiten spelen, na het toilet bezoek en voor het eten.
- Het verschoonkussen, word na elke verschoning grondig schoongemaakt.
- Ieder kind slaapt in een schone slaapzak en in een schoon bed, elk kind heeft per dag zijn eigen bedje/ beddengoed aan het einde van de week word al het beddengoed gewassen.
- De eetkamerstoelen worden tijdens het eten voorzien van een schone handdoek, en na elk gebruik verwisselt, de kinderstoelen worden na gebruik altijd gereinigd.
- Maaltijden worden altijd aan de eettafel of aan het kindertafeltje genuttigd.
- Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen als traphekjes, stopcontactbeveiliging, rookmelders, en keukenkastbeveiliging.
- In principe gaat uw kind(eren) hier niet in bad, mocht dit echter uit hygiënisch oogpunt nodig zijn, bijvoorbeeld bij een enorme doorlekker van een poepbroek, gaat uw kind(eren) in bad en dan zit er nooit meer water in dan halverwege zijn/ haar bips, in het badje. U dient een toestemmingsformulier in te vullen voor goedkeuring dat uw kind(eren) in zulke gevallen in bad mag. Onder uiteraard voldoende toezicht.
- Om ontsnappingen te voorkomen, zijn de voordeur, achter deur altijd op slot, de sleutels zijn dichtbij de deur waar alleen volwassene bij kunnen. Ook zijn traphekjes altijd gesloten en is de tuindeur ook op slot. Ik wil u vragen om deuren en hekken altijd achter u te sluiten.

Uitstapjes

Bij Gastouder De Sprockeltjes, gaan wij ook graag naar de speeltuin of het park, of de supermarkt etc. U dient een toestemmingsformulier te tekenen waarbij u goedkeuring geeft dat u zoon/ dochter, de opvang plaats mag verlaten onder toezicht van de gastouder.

Spelen

We proberen elke dag buiten te spelen, of naar buiten te gaan, wilt u rekening houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden). Voor het buiten spelen met regenachtig weer is het handig dat uw kind regenlaarsjes mee heeft.

Slapen

Zoals in punt hygiëne benoemd worden de slaapzakken en beddengoed verzorgd door de gastouder, en deze wast ze elke week. De gastkindjes slapen in een ledikant of duo ledikant soms in een campingbedje, met alleen de bijhorende matras (regels GGD). Voor inbakeren en buikslapen dient een toestemmingsformulier getekend te worden.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Is dit wel noodzakelijk dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken overgemaakt zijn en vastgelegd worden middels een schriftelijke verklaring. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder(s)/verzorger(s) altijd het formulier ‘’medicijngebruik’’ in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.  Mocht uw kind allergieën hebben, geef dit dan door aan de gastouder, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

Contact met ouder(s)/ verzorger(s)

Dagelijks vindt er tijdens het halen en brengen van uw kind een overdracht plaats, houdt het afscheid kort en ook het haal moment kort zo kan de gastouder door met de andere kindjes. Ook is er een schriftje dat u krijgt van de gastouder om hier in te communiceren. Indien u een gesprekje wilt met de gastouder om even uitgebreider over uw kind(eren) te praten, dan kunt u dit bij de gastouder aangeven en plannen we een afspraak, zodat het niet ten koste gaat van de kinderen. Elk jaar is er ook de mogelijkheid om een uitgebreid kindgesprek aan te vragen waarin we het kunnen hebben over de ontwikkeling van uw kind. Gedurende de opvang staat het altijd vrij even te bellen of te appen, om te vragen hoe het met uw kind gaat.


Sociaal media

Gastouderopvang De Sprockeltjes heeft een facebook pagina en een instagram, www.facebook.com/desprockeltjes. Op deze pagina worden alleen niet herkenbare foto’s, bijvoorbeeld achterkant, handen, voeten bij een activiteit. Hiervoor tekent u een goedkeuringsformulier.

Website:

www.desprockeltjes.nl

Traktatie beleid

Bij de verjaardag of afscheid van het gastkindje mag worden getrakteerd door het gastkindje, dit dient de ouder(s)/verzorger(s) wel zelf mee te geven/ klaar te maken. Houdt rekening met een gezonde keuze.

Vervoer

De gastouder is in bezit van een rijbewijs B. De gastouder heeft tijdens de opvang de beschikking over een auto en beschiktover een inzittendeverzekering. De gastouder zorgt voor de juiste zitjes voor in de auto. De ouder(s)/verzorger(s) tekent een formulier voor goedkeuring om vervoer met de auto.

De gastouder is in bezit van een fiets. De gastouder zorgt voor de juiste fietsstoeltjes. De ouder(s)/verzorger(s) dient een formulier te tekenen voor vervoer met de fiets.

Overige

Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Gastouder De Sprockeltjes per situatie beoordeeld. Er zal naar een oplossing gezocht worden voor beide partijen.