Huisregels Gastouderopvang De Sprockeltjes.
(samengesteld op 04-10-2023)

Huisregels:

Deze huisregels gelden in combinatie met de overeenkomsten tussen ouder(s)/verzorger(s), gastouder en het gastouderbureau, welke door beide partijen ondertekend is. Alle ouder(s)/verzorger(s) dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn, de ouder(s)/verzorger(s) krijgt een signrequest, en dient deze online te ondertekenen. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd krijgt u hier over bericht.

 

Openingstijden:
De Sprockeltjes is geopend dinsdag en donderdag van 08.45u tot 17.00u

Halen en brengen: De haal en brengtijden voor de start is altijd 08.45u op contract en de ophaaltijd altijd 17.00u. Iedereen dient voor 09.15u binnen te zijn. De haaltijd op contract is tot max. 17.00u. Extra uren buiten de vooraf gestelde uren worden extra in rekening gebracht. ( Alleen in overleg).

Gastouderopvang De Sprockeltjes Is het gehele jaar geopend, met uitzondering van de reguliere feestdagen en vakantie van de gastouder. De feestdagen dat gastouderopvang De Sprockeltjes gesloten is zijn: 
1 januari, Bevrijdingsdag, goede vrijdag, hemelvaartsdag, koningsdag, 1een 2e paasdag, 1e en 2e pinksterdag, 1e en 2e kerstdag. Ook hanteert gastouderopvang De Sprockeltjes 4 dagen in het jaar een eerdere sluiting; op 5 december sluit de opvang om 12.00u, op 24 december sluit de opvang om 12.30u en op 31 december sluit de opvang om 12.00u en 26 april op koningsnacht sluit de opvang om 15.30u deze uren worden wel doorberekend aan de ouder(s)/verzorger(s). Behalve op 26 april en 5 december deze uren worden in mindering gebracht).


De dagen dat de gastouder niet aanwezig is informeert zij de ouder(s)/verzorger(s) minimaal 7 dagen voorafgaand aan de desbetreffende dag. Met hoge uitzonderingen daargelaten ( bijv. Door omstandigheden).
Vakantie van de gastouder wordt minimaal 1 maand voorafgaand bekend gemaakt aan de ouder(s)/verzorger(s). Tijdens de vakantie van de gastouder is de opvang gesloten. De gastouder heeft recht op 8 weken vakantie, en evt. extra adv dagen.

Vakantie van uw kind(eren) dient de ouder(s)/verzorger(s) minimaal 1 week voorafgaand van de desbetreffende dag bekend te maken. Vakantie van de vraagouder wordt altijd doorberekend.

Vaste opvang:

Gastouderopvang De Sprockeltjes werkt met een vaste tijden opvang hiermee wordt bedoeld, dat er vaste dagen en tijden worden gereserveerd. U reserveert voor deze vaste dagen ook vaste uren per dag. Tijden worden vastgelegd, en zijn altijd de gehele openingstijden van de opvang. Bij minder afname worden deze gereserveerde tijden wel in rekening gebracht. ( Door bijvoorbeeld  vakantie of eerder ophalen). Bij meer uren afname per dag dan de contracturen worden deze boven de contracturen bijberekend. ( Meer afname kan alleen in uitzonderlijke gevallen en in overleg buiten openingstijden). Buiten openingstijden geldt een ander tarief. 


Minimale afname: Bij Gastouderopvang De Sprockeltjes geldt dat de gehele openingstijden worden gereserveerd, dit is dus van 08.45- 17.00 En 1 dag per week, deze uren worden altijd berekend als de opvang beschikbaar is. 
De Sprockeltjes is ongeveer 8 weken per jaar gesloten wegens vakantie. Vakantiedagen van vraagouder word altijd doorberekend volgens contract uren! 

Let op: Ouder(s)/verzorger(s) dient de gastouder te bellen bij vertraging van de ophaaltijd. Bij vertraging door welke omstandigheden dan ook rekent de gastouder de uren door, tot aan de ophaaltijd. Komt het voor dat de ophaaltijd door omstandigheden buiten uw contract tijden dan geldt er een tarief van 250%. ( alle uren buiten contract tijden geldt een tarief van 250%)

Ophalen door derden: Indien de ouder(s)/verzorger(s) het kind aan het einde van de opvang dag niet kunnen ophalen en hij/ zij wordt opgehaald door derden, worden hier vooraf duidelijke afspraken overgemaakt. De ouder(s)/verzorger(s) zet in de whats-app of mail naar de gastouder de volledige naam (zoals gemeld in identiteitskaart/ paspoort) van deze persoon, mogelijk een foto. Bij ophalen door derden die de gastouder nog niet kent wordt aan de deur altijd om legitimatie gevraagd, let hier dus op! Is er niet van tevoren gemeld dat het kind door derden wordt opgehaald wordt het kind niet mee gegeven en belt de gastouder altijd de ouder(s)/verzorger(s), om te overleggen, en vraagt wederom een bevestiging per whats-app of mail.
Gastouder dient altijd op de hoogte te worden gehouden met veranderingen in het gezin betreffende evt. omgangsregelingen etc. 

Extradagen/ Ruildagen

Incidentele wijzigingen (ruilen van dagen) word alleen tegen betaling toegestaan, wilt u een opvangdag ruilen in dezelfde week betaald u uw contract dagen en tijden en de ruildag. U dient deze zelf minimaal 1 week van tevoren door te geven. Ruilen kan alleen binnen dezelfde week en tegen meerprijs .Ziekte/ vakantiedagen worden niet geruild. Structurele wijzigingen dienen aangevraagd te worden en dit gaat in overleg. Dit dient minimaal 1 maand van tevoren aangevraagd te worden. In de meeste gevallen dient er dan ook een nieuw contract opgesteld te worden. Extra dagen/uren buiten de normale openingstijden/ contractijden geldt een ander tarief (250% van de normale uur prijs van dat kalenderjaar)

 

Wennen

Uw kind mag 1x voor dat de opvang start komen wennen bij gastouderopvang De Sprockeltjes. Deze uren worden voor 100% in rekening gebracht. Wennen zijn 3 wenuurtjes in overleg. Indien er meer wen uren nodig zijn gaat dit in overleg en tegen betaling van het normale uurtarief, als contract al is gestart gelden de  contracturen ook tijdens verbreden van de wenuren. Wennen moet passen in het kind aantal van de opvang, deze mag niet afwijken.

 

Urenregistratie/betaling:
De ouder(s)/verzorger(s) betalen binnen 3 dagen vanaf het moment van de ingestuurde uren, de uren worden elke maand op de 20ste vooraf gaand op de opvang maand ingestuurd. LET OP LET OP uren dienen binnen 3 werkdagen geaccepteerd en betaald te worden bij niet tijdige betaling is opvang per de 1e van de nieuwe maand niet mogelijk met wel betalingsplicht van de contract uren, daarbij word bij niet tijdige betaling een boete van €95 in rekening gebracht. Bij het niet na komen van de betaling kan de gastouder besluiten de opvang per direct stop te zetten, met verdere betalingsplicht tot het volledige achterstallige bedrag is betaald, word dit niet nageleefd, gaat de gastouder in beroep, deze kosten worden verhaald op de ouder(s)/ verzorger(s). 
Uren buiten contracturen worden bijberekend. Uren die de gastouder door ziekte of dergelijke buiten de 8 weken dicht is, word in mindering gebracht.

Uur prijs: Bij Gastouderopvang De Sprockeltjes geldt een uur prijs van €10,33

Opvang van tijdelijke aard geldt een ander tarief. 

Per 1 januari zal 1 maal per jaar het uurtarief stijgen.

Ontbijt: 

Ontbijten doen de kinderen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s)

Avondeten:
Avondeten doen de kinderen thuis bij hun ouder(s)/verzorger(s)

Wat dient u zelf mee te nemen: Luiers, billendoekjes met naam erop, zonnebrand. Fruit. *Bij allergieën/dieet of andere wensen buiten de aangeboden producten dient de ouder(s)/verzorger(s) zelf vervangende producten mee te nemen.

Overige artikelen dienen worden meegenomen door ouder(s)/verzorger(s): 
Speen, knuffel, reserve kleren, sloffen of antislip sokjes indien gewenst. In de zomer eventueel een hoedje/ petje. Zwemkleding. U mag (klein) speelgoed van thuis meegeven aan uw kind, dit is echter geheel op eigen risico. Mocht dit speelgoed kwijtraken of stuk gaan, dan kunnen wij daar niet aansprakelijk voor gesteld worden.

Opzegtermijn: 

Er geldt een opzegtermijn van 1 maand

Proefmaanden:
Er geldt een proef periode van 2 kalender maanden na start. hierin kan zowel de gastouder als de vraagouder zonder opzegtermijn of reden de opvang beëindigen.

Reserveringen:

Bij aanmeldingen die meer dan 2 maanden in de toekomst liggen, kunt u een plaatsje reserveren. Wij vragen hier €350,- aan reserveringskosten voor. Als de opvang start krijgt u de tweede maand nadat de opvang van start is gegaan €250,- teruggestort. Als de plaatsing niet doorgaat of stopt binnen 1 maand, vervalt het recht op de teruggave van de reserveringskosten.

Ziekte:

Bij ziekte van de Gastouder of eigen kinderen van de Gastouder worden de ouder(s)/verzorger(s) z.s.m. hiervan op de hoogte gesteld. Indien de opvang hierdoor dus gesloten is worden deze uren niet doorberekend bij de ouder(s)/verzorger(s). De gastouder biedt geen vervangende opvang/ gastouder. De ouder(s)/verzorger(s) is zelf verantwoordelijk voor de opvang tijdens deze dagen. 
Bij ziekte van uw kind(eren) dient de ouder(s)/ verzorger(s) dit te melden aan de gastouder. Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) thuisblijven door ziekte worden de uren als normale contracturen door berekend. Mocht het zo zijn dat uw kind(eren) meer dan 21 dagen afwezig is door ziekte, gaan de gastouder en de ouder(s)/verzorger(s) samen overleggen, om een gepaste oplossing te vinden. Ook bij eerder ophalen door ziekte worden de gereserveerde uren door berekend.

Onder een ziek kind wordt verstaan:
- Meer dan 38.0 graden koorts/ als het kind niet mee kan draaien en/of zijn ouder(s)/verzorger(s) nodig heeft. (Kind hoeft dus niet altijd koorts te hebben.
- Het kind een besmettelijke ziekte heeft. 
- Bij diarree dient uw zoon/dochter te worden opgehaald en 24 uur diarree vrij te zijn voordat uw zoon/dochter de opvang weer mag binnentreden.
- Overgeven idem diarree 
- Huiduitslag, indien besmettelijk.
- Verontruste verschijnselen.

De gastouder neemt altijd contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) bij een tempratuur van 38.0 graden koorts. Of een van de ander bovengenoemde punten. Om wel/ niet tot overleg te gaan of om te vragen het kindje op te halen binnen 1 uur nadat de gastouder hierover gebeld heeft. Kunt u zelf niet binnen de genoemde uren, na melding uw kind ophalen dient u iemand te regelen die uw kind wel kan komen halen van de opvang, zie punt ophalen door derden voor regels hiervoor. 

Overige punten betreffende het kopje ziektebeleid:

Vaccinaties: * Kinderen dienen volgens rijksoverheid vaccinaties te zijn ingeënt, gastouder wil kopie van inentingen, deze bewaard de gastouder.
Luizen: Bij luizen dient de ouder(s)/verzorger(s) dit te melden aan de gastouder, als het kind dit thuis heeft gehad en al is behandeld. Komt de gastouder onder opvang uren erachter dat uw kind(eren) luizen heeft, wordt u gebeld door de gastouder met het vriendelijke verzoek uw kind(eren) op te halen. Na behandeling, met de juiste middelen mag het gastkindje na 48 uur weer terugkomen op de opvang. De gemiste uren worden wel doorberekend.
Het kind dient dus luis en neet vrij te zijn bij komst op de opvang. 
Waterpokken: Indien uw kind(eren) waterpokken heeft, mag hij/ zij niet naar de opvang komen. Pas als alle blaasjes volledig zijn ingedroogd en het kind geen koorts heeft en zich weer beter voelt mag uw kind weer naar de opvang komen. Gemiste uren worden zoals contract tijden berekend en kunnen niet worden ingehaald. 
handvoet en mond ziekte: indien uw kind{eren) dit heeft mag uw kind{eren} niet de opvang betreden. Na genezing mag uw kind(eren) weer gebruik maken van de opvang.
- Krentenbaard: Indien uw kind(eren) dit heeft mag uw kind(eren) niet de opvang betreden. Na genezing mag uw kind(eren) weer gebruik maken van de opvang. 
- Ringworm: indien uw kind(eren) dit heeft mag uw kind de opvang niet betreden. Pas na behandeling en huisarts bezoek in overleg weer welkom.
- Andere kinderziektes in overleg met de gastouder. * zie kopje ziekte, voor verdere informatie.

-Alle andere opties behoud de gastouder zich tot het eventuele ophalen van de kind(eren), als een kind niet kan meedraaien op de groep dit kan ook zonder boven genoemde punten zijn. Contract uren worden altijd doorberekend. 

Pandemie: Gastouderopvang De Sprockeltjes volgt ten alle tijden de regels en maatregelen die door de overheid worden vast gesteld, en mag een eigen beleid hierop bij stellen. Tijdens corona geldt er een extra eigen ziektebeleid van De Sprockeltjes. 


Hygiëne en veiligheid 

- Jaarlijks vindt er een risico-inventarisatie plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien.
- Uit hygiënisch oogpunt blijven schoenen op de gang staan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden, zodat er na hartenlust gerold en gekropen kan worden, voornamelijk voor de baby’s die over de vloer kruipen. Uw kind kan bij ons op sokken/sloffen/ antislip sokken ( zelf meenemen) of blote voeten lopen. Ouders dienen bij brengen en halen hun schoenen uit te doen of de blauwe slofjes die bij de voordeur worden aangeboden aan te doen. 
- Het huis wordt dagelijks schoongemaakt. Ook wordt het toilet grondig schoongemaakt, dit geldt ook voor het potje. 
- Kinderen worden op jonge leeftijd al aangeleerd om hun handen te wassen na het buiten spelen, na het toilet bezoek en voor het eten.
- Het verschoonkussen, word na elke verschoning grondig schoongemaakt.
- Ieder kind slaapt in een schone slaapzak of onder een schone lakens op een matras, elk kind heeft per dag zijn eigen matras/ beddengoed aan het einde van de week wordt al het beddengoed gewassen.  
- Maaltijden worden altijd aan de eettafel of aan het kindertafeltje genuttigd. 
- Het hele huis is voorzien van veiligheidstoepassingen als traphekjes, stopcontactbeveiliging, rookmelders, en keukenkastbeveiliging.
- In principe gaat uw kind(eren) hier niet in bad, mocht dit echter uit hygiënisch oogpunt nodig zijn, bijvoorbeeld bij een enorme doorlekker van een poepbroek, gaat uw kind(eren) in bad en dan zit er nooit meer water in dan halverwege zijn/ haar bips, in het badje. U dient een toestemmingsformulier in te vullen voor goedkeuring dat uw kind(eren) in zulke gevallen in bad mag. Onder uiteraard voldoende toezicht. 
- wasbare luiers gebruiken wij niet. 

Om ontsnappingen te voorkomen, zijn de voordeur, achter deur altijd op slot, de sleutels zijn dichtbij de deur waar alleen volwassene bij kunnen. Ook zijn traphekjes altijd gesloten en is de tuindeur ook op slot. Ik wil u vragen om deuren en hekken altijd achter u te sluiten.

Uitstapjes
Bij De Sprockeltjes, gaan wij ook als de groep dit toe laat naar de speeltuin of het park, of de supermarkt etc. U dient een toestemmingsformulier te tekenen waarbij u goedkeuring geeft dat u zoon/ dochter, de opvang plaats mag verlaten onder toezicht van de gastouder.

 

Spelen

Wij spelen buiten, wilt u rekening houden met de kleren die u uw kind aantrekt (deze kunnen vies worden). Voor het buiten spelen met regenachtig weer is het handig dat uw kind regenlaarsjes mee heeft. Regenpakken hebben wij voor alle kindjes.

Slapen

Zoals in punt hygiëne benoemd worden de slaapzakken en beddengoed verzorgd door de gastouder, en deze wast ze elke week. De gastkindjes slapen op een goed gekeurde strecher of matras.

Medicijnen en allergieën

In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Is dit wel noodzakelijk dan moeten daar vooraf duidelijke afspraken overgemaakt zijn en vastgelegd worden middels een schriftelijke verklaring. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder(s)/verzorger(s) altijd het formulier ‘’medicijngebruik’’ in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder gegeven in verband met mogelijke allergische reacties. 24 uur na gebruik van de nieuwe medicatie mag kind weer komen. Mocht uw kind allergieën hebben, geef dit dan door aan de gastouder, zodat hier rekening mee gehouden kan worden.

 

Contact met ouder(s)/ verzorger(s)

Dagelijks vindt er tijdens het halen en brengen van uw kind een overdracht plaats, houdt het afscheid kort en ook het haal moment kort zo kan de gastouder door met de andere kindjes. Ouder(s)/ verzorger(s) blijven in de hal bij brengen en halen dit voor de rust van alle kindjes. Ook werkt De Sprockeltjes met whatsapp, hierin worden foto’s etc. gedeeld. Indien u een gesprekje wilt met de gastouder om even uitgebreider over uw kind(eren) te praten, dan kunt u dit bij de gastouder aangeven en plannen we een afspraak, zodat het niet ten koste gaat van de kinderen. Elk jaar is er ook de mogelijkheid om een uitgebreid kind gesprek aan te vragen waarin we het kunnen hebben over de ontwikkeling van uw kind. Dit gaat op eigen aanvraag! Gedurende de opvang staat het altijd vrij even te bellen of te appen, om te vragen hoe het met uw kind gaat.


Sociaal media

Gastouderopvang De Sprockeltjes heeft een facebook pagina en een instagram, www.facebook.com/desprockeltjes. Op deze pagina worden alleen niet herkenbare foto’s, bijvoorbeeld achterkant, handen, voeten bij een activiteit. Hiervoor tekent u een goedkeuringsformulier. Ook is het mogelijk hier geen toestemming voor te geven. 

 Website:

www.desprockeltjes.nl

Traktatie beleid
Bij de verjaardag of afscheid van het gastkindje mag worden getrakteerd door het gastkindje, dit dient de ouder(s)/verzorger(s) wel zelf mee te geven/ klaar te maken. Houdt rekening met een gezonde keuze.

 

Vervoer

De gastouder is in bezit van een bakfiets. De gastouder zorgt voor de juiste stoeltjes. De ouder(s)/verzorger(s) dient een formulier te tekenen voor vervoer met de bakfiets

 

Overige

Bij gastouderopvang De Sprockeltjes werken wij kind volgend. Dit houd in dat gedurende de opvang gekeken word naar de behoefte van het kind. Ook rusten wij allemaal minimaal 1 uurtje. 

Alle zaken die niet genoemd zijn in deze huisregels, worden door Gastouderopvang De Sprockeltjes per situatie beoordeeld. Er zal naar een oplossing gezocht worden voor beide partijen.